satula-akatemia

Artikkeli

Käytetyn satulan ostaminen

Asiaa käytetyn satulan ostosta

Käytetyn satulan ostoa harkitsevan kannattaa olla tarkkana kaupanteossa. Jos olet etsimässä tietyn merkkistä ja kokoista satulaa, kannattaa huomioida, että satulat on tehty käsityönä, ja saman merkinkään samankokoiset satulat eivät ole identtisiä. Vaihtelua ilmenee esimerkiksi eri vuosimallien satuloissa, ja myös toppaustyyli voi vaikuttaa olennaisesti satulan istuvuuteen. Käytettyjä satuloita voi olla muokattu myös edellisten omistajien toimesta ilman minkäänlaista dokumentointia. Ostettava satulayksilö täytyy siis aina pystyä kokeilemaan kyseiselle hevoselle ennen kaupantekoa.

Satuloiden muokkausmahdollisuuksiin kannattaa aina suhtautua varauksella, ja kyseisen merkin muokkaustavat ja muokkauksen vaikutus mahdolliseen takuuseen kannattaa tarkistaa merkin jälleenmyyjältä. Esimerkiksi puurunkoisten satuloiden rakenne ei ole tehty muokattavaksi, vaikka jotkut valmistajat antavatkin tuotteilleen luvan muokkaukseen. Väärä muokkaustapa tai -määrä on voinut rikkoa satulan rakenteita, mikä ei aina näy ulospäin.

Yleensäkin käytetyn satulan ostoon sisältyy aina mahdollinen piilevän vian riski, mikäli satulaa ei runkotarkasteta ammattitaitoisen satulasepän toimesta ennen ostoa. Satulaseppä tarkastaa tällöin sidosniitit, rungon suoruuden, vastinhihat ja niiden sekä siipien kiinnityksen, jalustinkoukut ja niiden kiinnityksen sekä paneelien symmetrisyyden ja tekee mahdollisen toppaustarpeen arvioinnin.  Ammattitaitoinen satulaseppä laatii runkotarkastuksesta aina kirjallisen raportin.

Erilaisiin ongelmiin satuloiden rungoissa ja paneeleissa voit tutustua artikkelissa:

Satulasepän palsta-kuvagalleria ongelmista satulan rungoissa, paneeleissa ja muissa osissa

Erilaiset runko- ja paneelit ovat hyvin yleisiä varsinkin iäkkäämmissä satuloissa. Osa ongelmista on mahdollista korjata satulasepän toimesta tai satulatehtaalla, mutta kustannukset saattavat nousta hyvin korkeiksi. Kannattaa myös huomioida, että osa satulan valmistajista voi olla lopettanut toimintansa, jolloin huoltopalveluiden ja varaosien saaminen on mahdotonta.

Käytetyn satulan kauppa on luotettavinta ostaessasi satulan yritykseltä. Kun ostat käytetyn tavaran yritykseltä, sinulla on kuluttajansuojalain mukainen suoja ja voit esimerkiksi valittaa tavaran virheestä yritykselle. Käytetty tavara ei ole uudenveroinen, siksi käytettynä ostetussa tavarassa on usein vikoja, jotka johtuvat käytöstä ja luonnollisesta kulumisesta, mutta eivät ole kuluttajansuojalain tarkoittamia tavaran virheitä.

Kannattaa kuitenkin myös huomioida, että runkotarkastuksesta huolimatta käytetyssä satulassa voi ilmaantua vikoja myös lyhyen ajan kuluessa kaupanteosta. Runkotarkastus auttaa kuitenkin kaupan osapuolia toteamaan tavaran myyntihetken kunnon.

Jos käytetty tavara on ostettu yksityiseltä henkilöltä, kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia, jonka säännökset virheen määrittelyn osalta ovat pitkälti kuluttajansuojalakia vastaavia. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa ostajan velvollisuudet ovat kuitenkin suuremmat kuin kuluttajakaupassa. Koska kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ei kuulu kuluttajansuojalain piiriin, ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun.
Käytetty tavara myydään usein ”sellaisena kuin se on”-ehdoin tai muuta samankaltaista varaumaa käyttäen. Tällöin myyjä ei ole vastuussa esimerkiksi vioista, jotka johtuvat tavaran käytöstä ja luonnollisesta kulumisesta.  ”Sellaisena kuin se on” -ehto tai muu vastaava varauma ei välttämättä vapauta myyjää vastuusta.

Tällöinkin tavarassa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jos

  • myyjän antamat tiedot tavaran ominaisuuksista tai käytöstä eivät pidä paikkaansa ja annetut tiedot ovat voineet vaikuttaa vaikuttaneet kauppaan
  • myyjä jättää ilmoittamatta tiedossa olevasta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta merkittävästä seikasta, ja laiminlyönti on voinut vaikuttaa kauppaan
  • tavara on hintaansa ja olosuhteisiin nähden huonommassa kunnossa kuin ostajalla oli perustellusti aihetta edellyttää

Lähde: Satula.com Finland ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto

 

satulaseppä