Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Satula.com Finland Oy (Y-tunnus: 3421868-1)
Hanhijoentie 3
21540 Preitilä

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Marja Isotalo
Puhelin +358 44 0753031
Sähköposti [email protected]

REKISTERIN NIMI

Satula.com Finlandin asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Satula.com Finlandin asiakkaaksi, tilannut kokeiluun, vuokrannut tai ostanut Satula.com Finlandista tavaraa tai jättänyt satulan myyntivälitykseen. Uutiskirjeen tilanneista tai meille markkinointitapahtumien yhteydessä yhteystietonsa antaneista pidämme erikseen listaa, joka sisältää ainoastaan henkilön sähköpostiosoitteen. Uutiskirjelistalla oleville lähetämme ainoastaan markkinointikirjeitä, emmekä kerää muuta informaatiota.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Satula.com Finlandin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden asiointihistorian tallennus, varausten ja vuokrausten käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös mahdollisten kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Satula.com Finlandin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Satula.com Finlandin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Satula.com Finland saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Satula.com Finlandin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilinumero (myyntivälitysasiakkaat)
  • Tiedot asiakkaan asioinnista, varauksista, vuokrauksista, ostoista, laskutuksesta ja myyntisatuloista. Lisäksi asiakkaalle lähetetyt sähköpostit sekä asiakkaan vahvistamat sopimukset. Rekisteriin on mahdollista tallentaa tietoa ja kuvia hevosesta ja käytössä olevista satuloista.
  • Tilausten Postin/Matkahuollon seurantatiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Satula.com Finlandin käytössä lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Satula.com Finlandin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Tietoja voi halutessaan muokata ja päivittää itse omalle asiakastilille kirjautuneena ollessaan.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Satula.com Finlandin sisäisen järjestelmän käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Satula.com Finlandin salasanasuojatulla palvelimella.